NAF meiner at det trengst meir pengar frå staten for å hente inn etterslepet innan vedlikehald på fylkesvegane.
NAF meiner at det trengst meir pengar frå staten for å hente inn etterslepet innan vedlikehald på fylkesvegane. FOTO: Gorm Kallestad / NTB / NPK

NAF er bekymra for vedlikehaldet av fylkesvegane