Det blir tre klassar på 8. trinnet ved Sauda ungdomsskule frå hausten, sjølv om elevtalet tilseier to.
Det blir tre klassar på 8. trinnet ved Sauda ungdomsskule frå hausten, sjølv om elevtalet tilseier to. FOTO: Frank Waal

8. klasse i Sauda: Kun ni av 52 ønsker nynorsk