Slik er den nye gapahuken planlagd bygd.
Slik er den nye gapahuken planlagd bygd.

Omsider klart for å godkjenne gapahuk ved Vetrhustjørna