Tveit-tunet skal først restaurerast – i neste omgang er planen til det nye styret at den tradisjonsrike garden skal driftast som viktig, lokal kulturberar. I styret til Laget Tveit-tunet sit frå venstre: Bjørg Fjellheim, Inge Mikal Nødland, Jon Lambrigt Grindheim, Åshild Marie Øverland og Sivert Sørnes.
Tveit-tunet skal først restaurerast – i neste omgang er planen til det nye styret at den tradisjonsrike garden skal driftast som viktig, lokal kulturberar. I styret til Laget Tveit-tunet sit frå venstre: Bjørg Fjellheim, Inge Mikal Nødland, Jon Lambrigt Grindheim, Åshild Marie Øverland og Sivert Sørnes. FOTO: Hilja Birgitte Holden.

Nytt lag er formelt stifta:

Nå skal Tveit-tunet restaurerast