Åsane hyttefelt på veg opp til Svandal skal bli utvida med 55 nye hytter.
Åsane hyttefelt på veg opp til Svandal skal bli utvida med 55 nye hytter. FOTO: Frank Waal

Hyttefeltklagane i Lindvollåsen blei blankt avvist