Stadig fleire saudabuar mottar arbeidsavklaringspengar. Generelt sett er psykiske lidingar den viktigaste grunnen til at folk mottar denne forma for Nav-støtte.
Stadig fleire saudabuar mottar arbeidsavklaringspengar. Generelt sett er psykiske lidingar den viktigaste grunnen til at folk mottar denne forma for Nav-støtte. FOTO: Colourbox.

Arbeidsavklaringspengar: Tre av fire slit psykisk