Renovatør Stein Arve Wiersen (venstre) og einingsleiar i Sauda kommune John Ola Espevik fortel om eit populært tilbod på sorteringsanlegget på Birkeland.
Renovatør Stein Arve Wiersen (venstre) og einingsleiar i Sauda kommune John Ola Espevik fortel om eit populært tilbod på sorteringsanlegget på Birkeland. FOTO: Andreas Isaksen

«Byttebua» blir flittig brukt: – Mykje rart som dukker opp her