Det er stor usikkerhet i kommunestyret på kva som er den beste organiseringa når det gjeld institusjonssenger og heildøgns omsorgsenger ved Sauda DMS og Åbøtunet. Mindretalet på ni representantar ønska å halde på desembervedtaket til kommunestyret.
Det er stor usikkerhet i kommunestyret på kva som er den beste organiseringa når det gjeld institusjonssenger og heildøgns omsorgsenger ved Sauda DMS og Åbøtunet. Mindretalet på ni representantar ønska å halde på desembervedtaket til kommunestyret. FOTO: Frank Waal

Splid om organiseringa av DMS og Åbøtunet