Det nye ungdomspanelet i lag med leiargruppa til Statsforvaltaren i Rogaland. Enkelte medlemmer hadde forfall til dette møtet.
Det nye ungdomspanelet i lag med leiargruppa til Statsforvaltaren i Rogaland. Enkelte medlemmer hadde forfall til dette møtet. FOTO: John Gunnar Skien / Statsforvaltaren i Rogaland

Ungdomspanelet i Rogaland er på plass – Sauda er representert