Medlemsmøte- Sauda Demensforening

Sauda Demensforening meiner heimesjukepleien i dag har for knappe ressursar og at demente brukarar ikkje bli ivaretatt på ein god nok måte. Frå venstre: Harald Eikrem, Anne Karin Hoftun og Oddny Kjellsen. Foto: Frank Waal.
12. juni 2018

Møterommet v/Kantina Åbøtunet

Ka' skjer i Sauda?

Det finnes ingen arrangement denne veka.