Lyser ut sentrumstomt

Eit einstemmig kommunestyre vil selja.

I september i fjor vedtok eit einstemmig kommunestyre å selja ei tomt i enden av Prestegata og med grense mot Kyrkjegata.

No er tomta lagt ut for sal. Den er på 430 kvadratmeter og er regulert til bustadføremål.

Dei folkevalde vedtok vidare å annonsera den sentrumsnære tomte breitt, i håp om at det vert ein bodkamp slik at det kjem mest mogleg pengar inn i kommunekassen.