*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
FILIPPINANE: Ni år gamle Nicole Collantes går nå i femte klasse ved Austarheim skule. Då ho gjekk på skulen i Pasay City på Filippinane brukte ho skuleuniform. I Sauda kan ho velga kleda sjølv. (Foto: Ingvil Bakka)

Internasjonal skulestart

I dag har 565 skuleelevar, blant dei fleire med utanlandsk opphav, sin andre skuledag i haust.

Blant dei 565 elevane på barneskulane og ungdomsskulen i Sauda er ti-tolv land representert. Austarheim skule, for eksempel, har til saman ni elevar frå Tyskland, Nederland, Thailand, Ungarn og Filippinane.

– Det er ei utfordring for oss å gi dei framandspråklege elevane ei god grunnskuleopplæring før dei startar på vidare utdanning. Me veit at det gjerne tar to-fire år å læra seg norsk skikkeleg. Det betyr hardt arbeid, både for elevane og for lærarane. Men framandspråklege elevar er framfor alt ein berikelse for oss då me lærer andre nasjonar å kjenna, seier Jakob Svandal, kommunalsjef skule og oppvekst i Sauda kommune.

Nicole Collantes frå Fillippinene er ei av dei elevane som har gjort seg kjent med Noreg og skulesystemet her. Ho flytta til Sauda i fjor og gjekk då i fjerde klasse på Austarheim skule.
– Det er stor forskjell. På Filippinane må me bruka uniform på skulen. Jentene bruker kjole. Og det var meir lekser der enn her i Sauda, seier ho, som klarer seg fint språkleg.

Nicole Collante ei av dei internasjonale elevane Ryfylke har prata med.

Les meir i papirutgåva eller kjøp e-avisa.