Kultur

Kjartan Fløgstad debuterte som forfattar med diktsamlinga «Valfart» i 1968. Han er ein av Saudas fire æresborgarar og var blant underhaldarane under nyåpninga av Folkets hus i september 2018, der bildet er tatt. 75-åringen står elles på plakaten i kulturhuset igjen i januar, då som frontfigur i KFB, Kjartan Fløgstad band.

Klassisk Fløgstad haustar seksarar «så det halve kunne vore nok»

Abonnement
Da kraftstasjonen Sauda I i Hellandsbygd blei sett i drift 20. oktober 1919, kunne smelteverket i Sauda motta straum for første gong.

100 år sidan straumeventyret starta

Abonnement
Arthur Svendsbråten og Leiv Arild Berg var Sauda revy- og teaterlags superduo. Nå er stolen ved sida av Leiv Arild tom.

Teaterlagets store Arthur-hyllest

Abonnement
Vassendgutane kjem til Saudadagane i mai. Dermed vender dei tilbake til Sauda, elleve år etter at dei heldt konsert i eit sauefjøs på Birkeland.

Artistane er klare for Saudadagane

Abonnement
Lars Ramsdal (frå venstre) fekk pengar frå Frifond til å få på plass ein skaterampe ved Andedammen. Arild Hodne (i midten) håper det blir startskotet for større planar om ein betongpark på tomta kor utebassenget tidlegare var. Her set dei fart ned rampen saman med Vegard Tveit.

Jobbar for skatepark til fire millionar kroner

Abonnement
Sigvart Dagsland (til venstre) og Bjørn Eidsvåg kjem til Folkets Hus i mai.

Folkets Hus:

Forfattar-show, operapub og «Alt eg ser» på vårprogrammet

Abonnement
Fredag blir konsept-cden «Elskede» med Magnar Birkeland sleppt digitalt. Tre av fire tekstar er skrivne av saudabuen Bjørn Ljung.

Meir godlyd frå Ljung & Birkeland

Abonnement
I løpet av hausten vil riksantikvar Hanna Geiran vedta fredning av den nedlagde kraftstasjonen Sauda III i Sønnåhamn. Laurdag fekk ho besøke bygget.

Riksantikvaren lot seg begeistre av Sauda

Abonnement
Elisabeth Hellerdal Fosstveit saman med storfangsten ho sikra seg då ho var på fiskejakt med harpun utanfor Tromsø nyleg.

Sikra storfangst under havflata

Abonnement
15 skilt er sett opp i Åbøbyen i regi av Sauda sogelag. Frå venstre: Kristoffer Nødland, Roar Lund, Jan Ringstrand, Marit Rusten Birkeland og Aslaug Astad.

Nå har Åbøbyen fått ei skilta rundløype

Abonnement
Mads Åmot tok 17.-plassen i årets norgesmeisterskap i poker på Stokke. Det var han både fornøgd og misfornøgd med.

Kjempa om topplassering i NM

Abonnement
Folkets Hus.

Folkets Hus ikkje til finalen

Vamp ringde sjølv og spurde om dei kunne halde konsert i Sauda og i Folkets Hus også i år. Då var ikkje kulturhusleiar Astrid Espeland vond å be. Foto: Inger Staveland.

Vamp i spissen for kulturhausten

Abonnement
Kristian Landro og dei øvrige eigarane har planane klare for å restaurera gamle, ærverdige Sau-da Klubb. Ut- og innvendige reparasjonar er førebels stipulert til åtte millionar kroner, der dre-nering og takskifte står øvst på prioriteringslista. Foto: Knut Atle M. Seim.

Vil rusta opp for åtte millionar

Abonnement
Olaf Årthun og Sauda Klatreklubb jublar for pengane dei har fått til å sette opp ein ny klatrevegg i Saudahallen. Den blir omlag like høg som den han her klatrar i. Foto: Even Emberland.

50 000 grunnar til å smile

Abonnement
Juryen til ”Statens pris for byggkvalitet” besøkte Kulturhuset Folkets Hus måndag, og blei tatt imot av styreleiar Sivert Sørnes (til høgre), kultursjef Åshild Marie Øverland og Pål Reksten frå Opus Arkitekter. Juryformann Erling Lae er nummer tre frå venstre. Foto: Frank Waal.

Kan få statens byggepris

Abonnement
Etter ein formidabel dugnadsinnsats blei det fredag under Saudadagane i år for første gong arrangert «Ta sjansen» i Sauda. Arrangørane vil gjerne vera med å gjenta suksessen og søker nå om Hjertebank-midlar til finansiering av tilstellinga, som trekte over 1 000 skodelystne til Andedammen.

Ta sjansen-suksess i Andedammen

Abonnement
Lars Njøten tok initiativ til å redde fyrhuset i «Fyrsvingen». Han og Sauda Motorbåtforening har tatt ansvaret for det praktiske vedlikehaldet av fyrhuset, medan Sauda sogelag skal bidra med historikk og formidling på «Fyrsvingen». Foto: Privat.  

Fyret blir ståande på Saunes

Abonnement
Onsdag blir det igjen paroler, appellar og talar i storesalen i Folkets Hus, etter seks års pause. Remy Penev (til venstre) og Fredrik Larsson sit i den lokale 1. mai-komiteen. Foto: Frank Waal.

1. mai tilbake i Folkets Hus

Abonnement
Saudahallen, her ved oppsynsmann Stein Ove Løvik, mottok éin million kroner i spelemidlar i fjor. Til saman fekk formål i Sauda 1,48 millionar kroner i spelemidlar. I tillegg gjekk 640 000 kroner til Sauda gjennom grasrotandelen. Arkivfoto: Even Emberland.

Over to millionar tippekroner til Sauda

Abonnement