Kultur

Ryfylkes vinterferiequiz

Abonnement
Saudahallen er eit svært populært tilbod i feriane, og i vinterferien blir opningstidene utvida.

Saudahallen held ekstra ope i vinterferien

Abonnement
Ennå er det uvisst om Gerd Olaug Garstad og Ragnar Fosstveit kan henta fram dei blåe Saudadagane-jakkene i år. I fjor blei alle arrangementa avlyst, i år ligg det an til ein noko amputert versjon

Truleg ein ”light”-versjon av Saudadagane i år

Abonnement
På grunn av pandemien har biblioteket hatt færre besøkande i 2020. Biblioteksjef Sveinung Helgesen håpar at det nye året kan gjøre det muleg å ha fleire arrangement.

Eit annleis år for biblioteket

Brakamoenbarna Olava Tjelflåt Hillestad (fremst) og Milene Espevik i fint driv under Brakamoenrennet tysdag.

Skitradisjon i skinnande sol

Abonnement
Blir det tatt laks på over ti kilo i saudaelvane i år? Ja, meiner drygt 53 prosent av deltakarane i Ryfylke sin spådomskonkurranse. I 2020 mangla største fisk om lag 200 gram på å nå tikilosstreken. I 2019 landa Beth-Iren Sund Risvold dette flotte eksemplaret på 12,1 kilo nedanfor Høllandsfossen.

Ryfylkelesarane spår 2021:

– Støre blir ikkje statsminister…

Abonnement
Bildetekst: Karina Fiveland har leita lenge etter gamle bilder av Selvig-bygget som no har fått ny, lysare fasade og nye vindauge. No vil ho vise bygget si historie på veggane inne.

Saknar bilde av Selvig-bygget

Abonnement
Mental Helse Sauda har for andre år på rad hatt ei markant auke i tilskotet frå grasrotmidler. Det gleder leiar Martha Anette Gulbrandsen (til venstre), her saman med kulturskulelærar og miljørettleiar Line Hoftun Amdal.

Mindre til idretten – meir til helse

Abonnement
Oppsynsmann Stein Ove Løvik opnar Saudahallen  igjen i dag, tysdag, etter å ha halde koronastengt i to veker.

Håpar på betre besøkstal i år

Abonnement
Kun 35 saudafødslar er registrert i 2020, blant dei nyttårsbarnet Amelia, som blei fødd 9. januar 2020. Foreldra er Hege Vatne og Erlend Hauge Jordal.

35 saudafødslar i 2020

Abonnement
Skisesongen er for alvor i gang i Slettedalen. Søndag blei det for første gong denne vinteren kjørt spor fra Minnehaugen til Berdalen.

– Kjører spor sju dagar i veka i Slettedalen ved behov

Det handlar om å starte året med ei skikkeleg utfordring, fortel arrangør Rosmarjin Klaver (i midten), her under fjorårets nyttårsbad.

Hoppar i sjøen på søndag

Abonnement
Folkets Hus er nå eit steg nærare freding etter at Rogaland fylkeskommune formelt startar fredningsprosessen.

Fylkeskommunen starter arbeidet med freding av Folkets Hus

Abonnement
Frivillige lag og organisasjonar får kompensert 81 prosent av meirverdiavgifta dei betalte i fjor. Sauda jeger- og fiskerforening ved leiar Lene Ringstrand er eitt av dei lokale laga som har nytta seg av ordninga og fått refundert 45 475 kroner.

Lokale lag hentar over 700 000 kroner i momskompensasjon

Abonnement
Illustrasjonen viser korleis eit nytt og oppgradert Gamle Torget kan bli sjåande ut.

Satsar friskt i sentrum

Abonnement
Kommunestyret vedtok onsdag budsjett og økonomiplan, utan dei store endringane frå da formannskapet gjorde sitt vedtak.

Opprettheldt kuttet i helsesektoren

Abonnement
Barna frå Brakamoen hadde førebudd seg godt framfor minikonserten utanfor Åbøtunet, og kunne den eine songen etter den andre på rams.

Små livsglede-spreiarar på viktig juleoppdrag

Vi ryfylkingar er stort sett tilfredse med livet, og er meir aktive enn gjennomsnittet i Rogaland. Her er stemninga god under dei populære Saudadagane.

Ryfylkingar er mest fornøgde med livet

Abonnement
Sokneprest Espen Gya varslar ei annleis julefeiring i kyrkja i år. På grunn av smittetiltaka, vil det ikkje bli tillate med meir enn 50 deltakarar per gudsteneste.

Slik blir jula i kyrkja

Abonnement
Ingen juleturnering i romjula i år.

Ingen turnoppvisning eller juleturnering

Abonnement