Riksantikvar Hanna Geiran overrekte fredag fredningsdiplom og fredningsdokument til saudaordførar Asbjørn Birkeland og styreleiar Inge Løyning i Folkets Hus AS.
Riksantikvar Hanna Geiran overrekte fredag fredningsdiplom og fredningsdokument til saudaordførar Asbjørn Birkeland og styreleiar Inge Løyning i Folkets Hus AS. FOTO: Frank Waal

Riksantikvaren i Sauda:

– Herved erklærer eg Folkets Hus freda