MOBILKRØLL: Løysingsforslaget til Telenor og korleis det kan finansierast å bygge ut mobildekning i Allmannajuvet, blir avgjerande for om det blir dekning i området. (Foto: Even Emberland)
MOBILKRØLL: Løysingsforslaget til Telenor og korleis det kan finansierast å bygge ut mobildekning i Allmannajuvet, blir avgjerande for om det blir dekning i området. (Foto: Even Emberland)

Telenor treng spleiselag

Dekningsdirektøren i Telenor opplyser at det ikkje er aktuelt for telegiganten å ta kostnadane på mange millionar for å sikre mobildekning i Allmannajuvet aleine.

Fleire lokale har sidan prøvedrifta av Allmannajuvet starta i sommar kontakta Ryfylke og stilt spørsmål ved den manglande mobildekninga ved turistattraksjonen.

Statens vegvesen og Sauda kommune jobbar med utfordringa, men til sjuande og sist er det teleselskapa som kan gi grønt lys for oppgradering og/eller utbygging av dekningsnettet deira, slik at det kan bli mobildekning i Allmannajuvet.

På denne sida finn du heile tida siste nytt om Allmannajuvet.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, opplyser at det har vore kontakt og dialog mellom kommunen og telegiganten. Han skildrar det ikkje som realistisk at Telenor aleine skal ta kostnadane for å sikre dekning i Allmannajuvet.

– Eg skal vere ærleg og seie at Allmannajuvet er ein stad kor det ikkje blir bygd ut og sikra dekning utan eit spleiselag kor kommunen og fylket er med og tar kostnadane. Dette er ei investering det ikkje er aktuelt for oss å ta aleine. Det er snakk om mange, mange millionar kroner, og utan eit spleiselag blir det eit stort tap for oss, seier Amundsen til Ryfylke.

For Telenor er det ei kjent problemstilling at det ikkje lønner seg for dei å bygge ut dekninga langs dei nasjonale turistvegane. Av dei 18 vegane som har status som nasjonal turistveg i Norge, er det fleire som går i terreng som gjer at delar av strekninga er utan mobildekning.

– Dei nasjonale turistvegane er fantastiske å ferdast på, og dei gir flotte naturopplevingar. Utfordringane er at dei med veldig få unntak manglar infrastruktur som straum og samband. Det er naturleg at det er slik, det er jo turistvegar av ein grunn, men det gjer det dyrt å bygge ut og betre dekninga langs dei, forklarer Amundsen i Telenor.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.