REDUSERER: Biblioteksjef Ingunn Kalvik må utarbeide nye opningstider på grunn av nedbemanning. (Foto: Frank Waal)
REDUSERER: Biblioteksjef Ingunn Kalvik må utarbeide nye opningstider på grunn av nedbemanning. (Foto: Frank Waal)

Besøksrekord i 2016

Men nå må biblioteket redusere opningstidene.

42 000 besøkande var innom biblioteket i Sauda i løpet av 2016. Dette er 15 prosent fleire enn i 2015, då besøkstalet var 36 500. Det var i april 2014 at biblioteket flytta inn i dagens lokale på gateplan ved Sauda kino. Då var besøkstalet 32 000, men biblioteket heldt det året stengt nokre veker då dei flytta ut av lokala som var i 2. etasje over brannstasjonen.

– Biblioteket er så mykje meir nå, enn kva det var før. I tillegg til utlån er det også ein møteplass. Mange er innom bare for å lese aviser, og barn kjem etter skuletid for å spele Playstation og dataspel, seier biblioteksjef Ingunn Kalvik.

Blant anna har ho merka ein stor auke i besøket frå flyktningar. På biblioteket er det både Playstation, seks PCar og kopimaskin som dei besøkande kan bruke.

– Me bruker nokre ressursar på å hjelpe flyktningar, blant anna kopiering av papir som dei skal sende inn til UDI, seier Kalvik.

Biblioteket fungere derfor også som ein arena for integrering i Sauda.

– Utlånet på biblioteket har ikkje auka. På landsbasis går utlån ned, opplyser ho.

Biblioteksjefen arbeider nå med å finne ut kor dei skal redusere opningstidene. Under kommunestyrets budsjettbehandling i forrige månad blei det vedtatt å kutte 0,4 årsverk ved biblioteket.

– Me må redusere opningstidene. 0,4 årsverk er mykje for oss. I 2014 kutta me 0,2 årsverk, seier Kalvik.

Budsjettvedtaket betyr at biblioteket blir redusert frå 2,2 årsverk til 1,8 årsverk.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her