Biblioteksjef Ingunn Kalvik trur nedgangen i bibliotekbesøk i 2017 skuldast at asylmottaket i Sauda blei lagt ned. Arkivfoto: Frank Waal.
Biblioteksjef Ingunn Kalvik trur nedgangen i bibliotekbesøk i 2017 skuldast at asylmottaket i Sauda blei lagt ned. Arkivfoto: Frank Waal.

Biblioteket i Sauda: 9000 færre besøk