Sauda Sentrumsutvikling Solfrid Seim Nilsen
Solfrid Seim Nilsen blir ny leiar i Sauda Sentrumsutvikling. I det nye styret er fire av esks medlemmer kvinner. Foto: Edd Meby.

Sauda Sentrumsutvikling: – Vi får eit styre med guts og engasjement