Si-Glass-stranda, Nesøyra, sandvolleyballbane
På dette området ønsker Friluftsrådet Vest å lage ein fullskala sandvolleyballbane for å gjere området ved SI-Glass-stranda endå meir populært. Foto: Even Emberland. Kart: Norkart AS, Friluftsrådet Vest.

Planlegg volleyballbane ved SI-Glass-stranda