Kari Håheim har vore tillsett i Effektivt Renhold sidan oppstarten i 2003 og er også medeigar. Arkivfoto: Ingvil Bakka.
Kari Håheim har vore tillsett i Effektivt Renhold sidan oppstarten i 2003 og er også medeigar. Arkivfoto: Ingvil Bakka.

Effektivt driftskonsept