Økonomi

Då Vegard Thise søkte på jobben i Sauda i fjor haust låg kommunen an til eit overskot på 100 millionar kroner. I dag, få veker etter at han starta i jobben, er millionkutt og sparing i budsjettet den høgast prioriterte arbeidsoppgåva hans.

Brutal melding frå kommunedirektøren: – Me må kutta 20 millionar – i år

Abonnement
Illustrasjionsfoto.

Straumstøtte til frivillige ut juni

Saudabuen må pårekna ein kraftig auke i kommunale avgifter i 2023.

Nei, det er ingen kommafeil. Vatn, avløp og renovasjon ligg an til å bli 7 400 kroner dyrare neste år.

Abonnement
Sauda kommune ser ut til å auka kraftinntektene sine frå 100 til 260 millionar kroner frå 2022 til 2023.

Kraftinntektene til kommunen til himmels: Aukar frå 100 til 260 millionar kroner i 2023

Abonnement
Bebuarane i sameiget Vangnes satsar på solenergi. Sameigets formann Anders Amdal (høgre) er spesielt fornøgd med at ein lokal leverandør som Sauda Installasjon monterer solcelleanlegget. Dagleg leiar John Skjølberg meiner staten burde vere meir offensiv ved å støtte slike tiltak i større grad enn i dag.
Sameige på Vangnes satsar på solenergi:

– Vi skal produsere meir kraft enn vi bruker

Abonnement
Ordførar Asbjørn Birkeland har ingen planar om å legga kommunen si konsesjonskraft ut på billegsal til eigne innbyggarar.

– Har ikkje drøfta billeg konsesjonskraft til saudabuen

Abonnement
Talet på heilt arbeidsledige rogalendingar gjekk litt opp i juli. – Det er imidlertid viktig å understreka at arbeidsløysa er på eit svært lågt nivå, seier direktør i Rogaland, Merethe P. Hafthorsen.

Arbeidsløysa i Sauda litt ned i juli.

Abonnement
Nordmenns kredittgjeld auka med nær to milliardar kroner i fellesferien, visar tal fra Norsk Gjeldsinformasjon.

Forbruksgjelda har auka

Abonnement
Mens vi går mot bensinpriser på 30 kr literen mener regjeringen andre ting har høyere prioritet, skriver Roy Steffensen.

Vedum styrer landet fra ”gjemmekontor”

Abonnement
Statnett vil truleg likevel ende opp med skatterekninga for grunnen der kraftlinjer går, etter at finansministeren varslar lovendring.

Grunneigarar får likevel ikkje kraftlinje-skatt

Abonnement
Oseberg-feltet produserer både olje og gass. Desse råvarene kan gi den norske staten enorme petroleumsinntekter i år.

Norges oljeinntekter kan bli seksdobla

Abonnement
Selskapet Hy2gen har gjennomført mulegheitsstudie til etablering av ein ammoniakkfabrikk på Birkeland i Sauda. Prosjektet får brei politisk støtte, og blir skildra som eit eksempel til etterfølging av sentrale politikarar som Geir Pollestad (innfelt).

Ammoniakkfabrikk: – No har Sauda sjansen til å få ei enormt viktig etablering!

Abonnement
Sondre Birkeland kan sjå tilbake på eit godt driftsår i 2020.

Byggfirma over kneika

Abonnement
Dersom Sauda Aqua får konsesjon, og avgjerda om å bygge blir tatt, kan Sauda Aqua ha byggestart alt i 2022. Ferdig utbygd kan anlegget levere 15 000 tonn laksesmolt i året.
Planlegg landbasert lakseanlegg:

Vil satse 600 millionar kroner på laks i Sauda  

Abonnement
Det er igjen full stopp i småkraftutbygginga i Risvollelva.

Kraftutbygginga i Risvollelva ytterlegare forsinka

Abonnement
Stakkåsvegen 87 (Gnr 50, bnr 36) er overdratt for kr 3 600 000 kroner.

Omsetting av eigedomar i Sauda kommune

Abonnement
Sauda kommune skal inngå ein toårig kontrakt med eit firma som kan ta på seg å frakta restavfall, papir/mjølkekartongar, trevirke, metall og våtorganisk avfall frå sorteringsanlegget på Birkeland til godkjent mottak.

Avlyser anbodsonkurranse etter klagevurdering

Abonnement
I fjor haust vedtok politikarane eit 2021-budsjett med eit underskot på 4,25 millionar. Dette trass i kutt på over ti millionar kroner i helsevesenet og 6,5 millionar i oppvekst- og kultursektoren.

Vil bruka 1,5 millionar kroner på å analysera organisasjonen

Abonnement
Rekordresultat i Coop Sørvest gir rekordstort kjøpeutbytte til medeigarane. For kundane i Extra Sauda utgjer kjøpeutbytte for 2020 rundt tre millionar kroner.

Tre millionar i utbytte til saudabuen

Abonnement
Dagleg leiar i Brødrene Selvik, Rune Selvik, meiner det gjenstår mange ubesvarte spørsmål etter Kofa-kjennelsen som felte Sauda kommune.

Ber om opprydding i entreprenøroppdraga

Abonnement