Økonomi

Hellandsbygd er eitt skritt nærmare fiberbreiband til private bustadar, etter at det blei klart at Sauda kommune får Nkom-midlar.

Eit skritt nærmare breiband i Hellandsbygd

Abonnement
Asbjørn Birkeland (Sp) og resten av kommunestyret slaktar Sanderud-utvalets kraftskattrapport i Sauda kommune sin høyringsuttale.

Klar tale til regjeringa

Abonnement
Onsdag vedtok kommunestyret 2020-budsjettet. Fleire millionar kroner blei flytta på i investeringsbudsjettet i sluttspurten av budsjettprosessen.

Budsjett 2020:

Heilårs turistkontor og styrka DMS

Abonnement
Eramet-konsernet set seg store og hårete mål om å ha det lågaste klimaavtrykket i sin bransje og vil redusera utsleppa sine med 80 prosent dei neste 30 åra. I Sauda er ein i full gang med å etablera eit pilotprosjekt for å gjenvinna energi frå smelteprosessen gjennom å brenna omnsgassen i ein gassmotor. Med i prosjektet er frå venstre Dag Ole Hjertenes, Tor Johne Åbø, John Hustveit, Egil Aarebrot, Geir Magne Ness og Torstein Kjerpeset. Til høgre står Ivar Handeland og Dag Ole Stråbø frå Sauda Fjernvarme AS.

Den grøne revolusjonen

Abonnement
Går alt etter planen, skal det leggast asfalt på den nye parkeringsplassen 10. desember.

Snart asfalt på parkeringsplass

Abonnement
Plasstillitsvald i Fagforbundet Anita Sandal (frå venstre), hovudtillitsvalt for Fagforbundet i Sauda Siv Jørgensen og hovudtillitsvalt i Utdanningsforbundet i Sauda Roar Fiveland meinar det må bli tilført ressursar der slankinga av kommuneøkonomien har fått for langt.

Meiner helse er underbemanna

Abonnement
Formannskapet i Sauda starta onsdag den politiske behandlinga av budsjettet.

Foreslår mindre budsjettendringar

Abonnement
May Baardsen har trona både på formue-, inntekts- og skattetoppen i Sauda sidan ho flytta til kommunen i 2004.

Over 600 Sauda-millionærar

Abonnement
Rådhuset er foreslått oppgradert inne i 2022 og 2023.

Foreslår å bruka 358 millionar

Abonnement
Rådmann Rune Kloster Tvedt kunne onsdag presentere eit budsjettforslag med positive økonomiske undertoner.

Sauda kommune er ferdig med slankeprosessen

Abonnement
Høgrepolitikar Dagfinn Birkeland protesterer mot eiga regjering. Han ber om at skatteutvalrapporten blir skrota umiddelbart, før den skader småkraftinvesteringane i Sauda og i landet generelt.

Ber eiga regjering stoppe rapporten

Abonnement
Kulturminister Trine Skei Grande lova på LLA sitt landsmøte i vår å prioritera dei små lokalavisene i fordelinga av produksjonsstøtte. Her saman med avtroppande generalsekretær i LLA Rune Hetland og LLA sin påtroppande generalsekretær Thomas Bruvik (til høgre).

– Eit løft for lokalavisene

Måndag kom regjeringas forslag til statsbudsjett for 2020, men for Sauda kommune sin del er tala upresise. Kommuneadministrasjonen må gjere eigne utrekningar.

Statsbudsjettet: 

Usikkert korleis Sauda kjem ut

Abonnement
*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/AvisbilderArkiv: Redaksjon/Avisbilder

Kommunalsjefen:

– Å auke bemanninga er ikkje på trappene

Abonnement
Inga-Cecilie Sørheim (til venstre) og Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen meiner fastlegeordninga i Sauda er avhengig av fleire ressursar om tilbodet til saudabuar skal vere i tråd med kva dei har krav på.

Fastlegekrise nasjonalt – legane fryktar for Sauda

Abonnement
Saudafirmaet Superbasket International lever eit anonymt liv i Skulegata i Sauda, men har dei tre siste åra hatt ei omsetting på nær 100 millionar kroner.

Gjer millionbutikk på rullande handlekorger

Abonnement
Sauda kommune har forhandla seg fram til areal for 1000 nye hytter. Lars Reidar Fosstveit (nærast) er ein av grunneigarane som er utbyggingsklare.

Full hyttesiger til Sauda

Abonnement
Næringsutvikling har blitt ei viktig politisk sak for dei politiske partia i kampen om nye arbeidsplassar.

Vil bruke meir på næringsliv

Abonnement
Sauda Installasjon, ved dagleg leiar Dag Ole Stråbø (til venstre) og Klima og Energiteknikk, ved dagleg leiar Knut Danielsen, representerer solide og veldrivne lokale firma med til saman fleire titals arbeidsplassar.

Råsterkt Installasjons-år

Abonnement
Kløver Hotel står på økonomisk solid grunn. Dei andre aktørane i den lokale overnattingsbransjen slit med marginane.

Marginalt overnattingsår

Abonnement