Med Sandal hundedagis håpar og trur Joachim Snare og Emilie Sandal det skal vere mogleg å skape Emilie sin arbeidsplass heime i Sauda. Foto: Even Emberland.
Med Sandal hundedagis håpar og trur Joachim Snare og Emilie Sandal det skal vere mogleg å skape Emilie sin arbeidsplass heime i Sauda. Foto: Even Emberland.

Går «all in» for hundedraumen