Statens vegvesen skal nå vurdere forslaget til nytt kryss ved Nesbrua. Eit par store utbyggingsprosjekt er avhengig av at Vegevesenet seier ja. Sauda kommune er optimistisk.

Huset til venstre må kanskje bort for at Statens vegvesen og Sauda kommune skal bli einige om eit nytt kryss inn på fylkesvegen her ved Nesbrua. I tillegg må terrenget huset står på bli senka vesentleg. Foto: Frank Waal.

Trur dei er einige om nytt kryss

Statens vegvesen skal nå vurdere forslaget til nytt kryss ved Nesbrua. Eit par store utbyggingsprosjekt er avhengig av at Vegevesenet seier ja. Sauda kommune er optimistisk.

av Frank Waal
Statens vegvesen skal nå vurdere forslaget til nytt kryss ved Nesbrua. Eit par store utbyggingsprosjekt er avhengig av at Vegevesenet seier ja. Sauda kommune er optimistisk.