Huset til venstre må kanskje bort for at Statens vegvesen og Sauda kommune skal bli einige om eit nytt kryss inn på fylkesvegen her ved Nesbrua. I tillegg må terrenget huset står på bli senka vesentleg. Foto: Frank Waal.
Huset til venstre må kanskje bort for at Statens vegvesen og Sauda kommune skal bli einige om eit nytt kryss inn på fylkesvegen her ved Nesbrua. I tillegg må terrenget huset står på bli senka vesentleg. Foto: Frank Waal.

Trur dei er einige om nytt kryss