Styreleiar Svein Ilstad (til venstre) og dagleg leiar Inge Løyning i Sauda Vekst ønsker ny veg med gul stripe til og frå Sauda. Foto: Frank Waal.
Styreleiar Svein Ilstad (til venstre) og dagleg leiar Inge Løyning i Sauda Vekst ønsker ny veg med gul stripe til og frå Sauda. Foto: Frank Waal.

Inviterer til vegmøte