Etter fire månader med HentMeg, tydar passasjerar og tal på ei positiv utvikling.

Grafen viser kor mange passasjerar som brukte HentMeg-tilbodet i Sauda i perioden 8. juli til og med 29. september. Grafen viser antal passasjerar veke for veke. Diagram: Kolumbus.

God start for HentMeg

Etter fire månader med HentMeg, tydar passasjerar og tal på ei positiv utvikling.

av Knut Atle Seim
Etter fire månader med HentMeg, tydar passasjerar og tal på ei positiv utvikling.