Grafen viser kor mange passasjerar som brukte HentMeg-tilbodet i Sauda i perioden 8. juli til og med 29. september. Grafen viser antal passasjerar veke for veke. Diagram: Kolumbus.
Grafen viser kor mange passasjerar som brukte HentMeg-tilbodet i Sauda i perioden 8. juli til og med 29. september. Grafen viser antal passasjerar veke for veke. Diagram: Kolumbus.

God start for HentMeg