Fylkesutvalet sitt vedtak om å setta av eit millionbeløp til trafikksikring i Svandalsfossen inneber ein heilt ny måte å tenka vegsikring på.

Den midlertidige tunellen blir frakta på eit vogntog og "slått opp" på staden der ein skal sikra vegen. Illustrasjonen viser den snørasutsette staden ved Ørsdalstunellen på Fv 117. Gjeld rasfaren eit lenger strekk, kan ein setta saman fleire tunellmodular. Foto: Roadcap AS/3D-illustrasjon: Studio Slingshot AS.

Flyttbar glastunell gjennom Svandalsfossen?

Fylkesutvalet sitt vedtak om å setta av eit millionbeløp til trafikksikring i Svandalsfossen inneber ein heilt ny måte å tenka vegsikring på.

av Knut Atle Seim
Fylkesutvalet sitt vedtak om å setta av eit millionbeløp til trafikksikring i Svandalsfossen inneber ein heilt ny måte å tenka vegsikring på.