Siste vegstubben opp til Brekkestølsbrotet er smal, bratt og svingete. Den står øvst på kommunen si prioriteringsliste, men føreløpig er det ikkje løyva pengar til utbetringane. Foto: Ingvil Bakka.
Siste vegstubben opp til Brekkestølsbrotet er smal, bratt og svingete. Den står øvst på kommunen si prioriteringsliste, men føreløpig er det ikkje løyva pengar til utbetringane. Foto: Ingvil Bakka.

Plan: Vegopprustingar til 13,8 millionar