Arbeidet med å brøyte fylkesvei 520 over til Håra og Røldal er i rute. Det går mot opning seinast om tolv dagar.

Brøytearbeidet er godt i rute til opning seinast 15. mai, opplyser Angelica Chamorro i Statens vegvesen. Denne vinteren er det lite snø i fjellet, samanlikna med tidlegare år. Bildet er frå våren 2017 og brøytearbeidet då. Arkivfoto.

Opnar seinast 15. mai

Arbeidet med å brøyte fylkesvei 520 over til Håra og Røldal er i rute. Det går mot opning seinast om tolv dagar.

av Even Emberland
Arbeidet med å brøyte fylkesvei 520 over til Håra og Røldal er i rute. Det går mot opning seinast om tolv dagar.