140 personar møtte opp for å høre senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum i Folkets Hus. Han lova delvis støtte i lokale kampsaker.

Trygve Slagsvold Vedum stilte opp i eit ope møte på Folkets Hus i Sauda torsdag kveld. Foto: Frank Waal.

Vedum samla full sal

140 personar møtte opp for å høre senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum i Folkets Hus. Han lova delvis støtte i lokale kampsaker.

av Frank Waal
140 personar møtte opp for å høre senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum i Folkets Hus. Han lova delvis støtte i lokale kampsaker.