Sauda Folkets Hus

Rogaland fylkeskommunes forslag om å frede Folkets Hus i Sauda er ute på høyring.

Ikkje alle i kommunestyret ønskar å frede Folkets Hus

Abonnement
Statistikken har talt. Saudabuen er fylkets mest fornøgde med kulturtilbodet. Kultursjef Åshild Marie Øverland ønsker seg meir jazz, meir klassisk musikk og fleire konsertar med ståplassar og god stemning, som på denne konserten med gruppa Plumbo under Saudadagane i 2014.

Saudabuen mest fornøgd med kulturtilbodet

Abonnement
Are Odland brukte tre veker på å bygge Kulturhuset Folkets Hus. Nå er det stilt ut hos Presanghuset i Sauda sentrum.

Her er Folkets Hus som Lego

Abonnement
Trygve Slagsvold Vedum stilte opp i eit ope møte på Folkets Hus i Sauda torsdag kveld. Foto: Frank Waal.

Vedum samla full sal

Abonnement
Dagfinn Birkeland frå Høgre meiner det er feil at ein næringslivsaktør og kommunen skal kunna inngå ein ny avtale med tilbakeverkande kraft, slik rådmannen legg opp til når det gjeld driftsavtalen til Kraft Kafe. – Det kan skapa presedens, minner han om.

Avtalejustering for Kraft Kafe skapte debatt

Abonnement
Folkets Hus.

Leigeprisane er klare

Abonnement

Leigeprisar på dagsordenen

Får skjenka i Folkets Hus

Opningsshowet starta med den spesiallaga songen til Bjørn Ljung og Eli-Jorun Tangeraas. Ingrid Bojesen Fatnes og Silje Ekkjestøl Lien var solistar. Sistnemnde rappa eit vers. Alle foto: Frank Waal.

Stolt festfeiring i Folkets Hus

Line Hoftun Amdal, Astrid Espeland, Eli-Jorun Tangeraas og Åshild Marie Øverland gler seg til opninga, men òg til det som kjem etterpå, for Storesalen og andre delar av bygget skal fyllast med kulturtilbod. Foto: Even Emberland.

Storinnrykk til opninga

Abonnement
Ingunn Skare (til venstre) og Siv Olene Fristad Mæhle var blant dei mange som ville sjå det nye kulturhuset på innsida då Kraft Kafe opna onsdag. Foto: Frank Waal.

Begeistra over det nye kulturhuset

Abonnement
Sauda Revy- og teaterlag førestilling

Sauda Folkets Hus: Folkeleg opning

Abonnement
Nicholas Guindani, Ryfylke Mat AS

Opnar kulturhuskafeen til Saudadagane

Abonnement