Dagfinn Birkeland frå Høgre meiner det er feil at ein næringslivsaktør og kommunen skal kunna inngå ein ny avtale med tilbakeverkande kraft, slik rådmannen legg opp til når det gjeld driftsavtalen til Kraft Kafe. – Det kan skapa presedens, minner han om.
Dagfinn Birkeland frå Høgre meiner det er feil at ein næringslivsaktør og kommunen skal kunna inngå ein ny avtale med tilbakeverkande kraft, slik rådmannen legg opp til når det gjeld driftsavtalen til Kraft Kafe. – Det kan skapa presedens, minner han om.

Avtalejustering for Kraft Kafe skapte debatt