Av 82 forslag til ”Statens pris for byggkvalitet” er Kulturhuset Folkets Hus blant dei sju som er i semifinalen.

Juryen til ”Statens pris for byggkvalitet” besøkte Kulturhuset Folkets Hus måndag, og blei tatt imot av styreleiar Sivert Sørnes (til høgre), kultursjef Åshild Marie Øverland og Pål Reksten frå Opus Arkitekter. Juryformann Erling Lae er nummer tre frå venstre. Foto: Frank Waal.

Kan få statens byggepris

Av 82 forslag til ”Statens pris for byggkvalitet” er Kulturhuset Folkets Hus blant dei sju som er i semifinalen.

av Frank Waal
Av 82 forslag til ”Statens pris for byggkvalitet” er Kulturhuset Folkets Hus blant dei sju som er i semifinalen.