Kristian Landro og dei øvrige eigarane har planane klare for å restaurera gamle, ærverdige Sau-da Klubb. Ut- og innvendige reparasjonar er førebels stipulert til åtte millionar kroner, der dre-nering og takskifte står øvst på prioriteringslista. Foto: Knut Atle M. Seim.
Kristian Landro og dei øvrige eigarane har planane klare for å restaurera gamle, ærverdige Sau-da Klubb. Ut- og innvendige reparasjonar er førebels stipulert til åtte millionar kroner, der dre-nering og takskifte står øvst på prioriteringslista. Foto: Knut Atle M. Seim.

Vil rusta opp for åtte millionar