NETT Dalvann 2019

Konsesjonskraft-pluss for kommunen?