Prognosar gir von om høgare pris ved sal i 2020.

Konsesjonskraft-pluss for kommunen?

Prognosar gir von om høgare pris ved sal i 2020.

av Knut Atle Seim

Kommunekraft

# Skipa 28. april 1993 md føremål å formidla krafta til aksjeeigarane, herunder konsesjonskraft, og driva anna verksemd tilknytt slik formidling.

# Er eigd av 131 kommunar og åtte fylkeskommunar og Landssamanslutninga av vasskraftkommunar, LVK. Sistnemnde eig 182 aksjar, dei øvrige ein kvar.

# Sauda kommune er blant dei 131 eigarkommunane.

Prognosar gir von om høgare pris ved sal i 2020.