Dei brune informasjonsskilta på begge sider av Allmannajuvet blir bytta ut. På dei nye skilta blir Allmannajuvet skrive med dobbel L.
Dei brune informasjonsskilta på begge sider av Allmannajuvet blir bytta ut. På dei nye skilta blir Allmannajuvet skrive med dobbel L. FOTO: Even Emberland

Får fleire skilt om Allmannajuvet – med dobbel L