Krev bedre akuttberedskap nå!

Se for deg følgende scenario; Du står i en stige og renser takrennene senhøstes før stormene kommer. Plutselig trør du feil, klasker i bakken og ligger urørlig. Du får ropt etter hjelp og det ringes 1-1-3. AMK-operatøren opplyser om at ambulanse er på vei, men at det vil ta tid. Det AMK ikke forteller deg, er at en time tidligere rykket Sauda- og Suldalambulansen ut til en en alvorlig trafikkulykke ved Hebnes, og er nå på vei mot Haugesund med pasienter. Det du heller ikke vet, er at Vindafjordambulansene er på en hjertestans i Skånevik. Nærmeste ambulanse er i Haugesund og var allerede på vei til Vindafjord for opprettholde beredskapen.

Overdrevent? Urealistisk? Lite sannsynlig? Nei, faktisk ikke, og det er det som er tankevekkende. Lignende saker har skjedd, og kommer til å skje igjen. Å “gå tom” for ambulanser i storbyer som Bergen, Stavanger og Haugesund skjer til tider, men på grunn av kortere avstander er det ikke fullt så dramatisk som her i distriktene.

Når Saudaambulansen er i Haugesund og det går en akuttalarm i Sauda sendes det en ambulanse fra Suldal eller Vindafjord, hvis de er ledige. Er vi heldige er det ambulansepersonell på frivakt i Sauda som kan steppe inn og oppbemanne reserveambulansen, men når stadig flere ansatte bor i andre kommuner er tilgjengeligheten redusert. Har du flaks og får ambulanse fra Suldal/Vindafjord tar det likevel fort 1 time før den er hos deg.

Dette problemet gjelder ikke kun i Sauda, men også i mange andre distriktskommuner. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har sett utfordringene, og de har etablert et nettverk av lokale akuttmedisinske team i over 160 kommuner. Deltakerne, i all hovedsak brannmenn, får opplæring i grunnleggende og avansert førstehjelp, og de skal ta vare på pasienten frem til medisinsk hjelp når frem.

I budsjettforslaget som kommunedirektøren(rådmannen) i Sauda la frem 30.oktober var opprettelse av slike lokale akutthjelpere ført opp som et ønskelig tiltak, men det mangler midler. Prisen er beregnet til 200 000 kroner. Disse pengene kan  faktisk fort spares inn på helsebudsjettet fordi rask, god og adekvat akutthjelp mens du venter på ambulansen kan være avgjørende for om du blir pleiepasient eller ikke. Å bruke penger på akutthjelpere må derfor sees på som en investering, da det på sikt vil redusere utgifter i kommunehelsetjenesten. De pengene vi sparer kan vi over tid investere i feks. flere sykehjemsplasser. Utfordringen her er at innsparingene ikke kan vises direkte i regnearkene eller på budsjettpostene, men at det er penger spart er det ingen tvil om.

I tiden fremover skal vi i SV og de ulike politiske partiene saumfare budsjettforslaget fra kommunedirektøren. Like sikkert som at julen alltid faller i slutten av desember, skal det plusses på og trekkes fra på ulike budsjettposter.  Det kan bli for dyrt å la være å ta denne kostnaden.  En god lokal og stabil akuttberedskap er fornuftig distriktspolitikk, og det skaper samtidig en større samfunnstrygghet. Vi i SV skal gjøre det vi kan for å på plass en bedre akuttberedskap, men det er opp til kommunestyret å avgjøre det. La derfor lokalpolitikerne som du stemte på i høst få høre at akutthjelpere er noe de absolutt må satse på. Du finner kontaktinformasjonen til “din” lokalpolitiker på Sauda.kommune.no.