Styreleiar i Sauda Fjernvarme AS, Dag Ole Stråbø (til benstre har mykje godt å seia om Eramet si satsing på energigjenvinning. Bare pilotprosjektet kan gi fjernvarmeselskapet 20-25 GWh i form av varmeenergi som kan distribuerast gjennom deira røyrsystem. I midten verksdirektør ved Eramet Norway Sauda, Tor-Erik Tvedt og til høgre Ivar Handeland frå Sauda Fjernvarme AS.
Styreleiar i Sauda Fjernvarme AS, Dag Ole Stråbø (til benstre har mykje godt å seia om Eramet si satsing på energigjenvinning. Bare pilotprosjektet kan gi fjernvarmeselskapet 20-25 GWh i form av varmeenergi som kan distribuerast gjennom deira røyrsystem. I midten verksdirektør ved Eramet Norway Sauda, Tor-Erik Tvedt og til høgre Ivar Handeland frå Sauda Fjernvarme AS. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Gassflammen vil gi fart i fjernvarmesatsinga