Asbjørn Birkeland (Sp) og resten av kommunestyret slaktar Sanderud-utvalets kraftskattrapport i Sauda kommune sin høyringsuttale.
Asbjørn Birkeland (Sp) og resten av kommunestyret slaktar Sanderud-utvalets kraftskattrapport i Sauda kommune sin høyringsuttale. FOTO: Frank Waal.

Klar tale til regjeringa