Kristian Landro og dei øvrige eigarane av Sauda Klubb vil bygge sju nye soverom, men festsalen skal bestå i si heilheit.
Kristian Landro og dei øvrige eigarane av Sauda Klubb vil bygge sju nye soverom, men festsalen skal bestå i si heilheit. FOTO: Knut Atle M. Seim/Arkiv.

Vil leige ut Sauda Klubb med overnatting