Birkelandsvegen 4-6 er overdratt for 5 876 000 kroner.
Birkelandsvegen 4-6 er overdratt for 5 876 000 kroner. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Omsetting av eigedomar i Sauda kommune