Hurtigbåten til Sauda – nok en gang

Først av alt: Endelig har vi fått en fylkespolitiker som evner å få til endringer i hurtigbåttilbudet i indre Ryfylke.

Saudabuen bør imidlertid merke seg at endringene bare ble mulig etter at fylket fant ut at de kunne forlenge skoleruten i Vindafjord til å fortsette i ruten Ropeid – Sauda.

Dette er foreløpig en kjempeløsning for pendlerne, men vi er ikke fornøyde før båten går helt til Sauda.

Ved å flytte avgangstiden fra Stavanger til klokken 13.00 og la båten gå til Sauda, får indre Ryfylke følgende gevinster: Båten kan ta både pendlere og skoleungdom fra Sand klokken 15.00 til Sauda klokken 15.25. Både pendlere og skoleungdom kan ta båten fra Sauda klokken 15.30 til Sand kl. 15.55.

Denne løsningen er mer tilpasset normal arbeidsdag og skoledag på videregående nivå. Alle får dessuten redusert reisetiden fra 45 til 25 minutter. Nå begynner det virkelig å bli bra!

Arbeidere og politikere som skal på møter i Stavanger, kan reise tilbake fra Stavanger klokken 13.00 med anløp av Sauda klokken 15.00.

Denne løsningen kan spare både kommunen og bedriftene i Sauda for diettgodtgjørelser. Gjennom et helt år med reiser til og fra møter i Stavanger, blir det mye penger å spare.

Besøkende til Sauda kan reise fra Stavanger klokken 07.15 til Sauda klokken 10.00. I dag må disse reise tilbake fra Sauda klokken 14.05 eller klokken 17.10. Sistnevnte avgang har ankomst Stavanger klokken 19.35. Dette er som regel altfor tidlig eller altfor sent. Med min løsning kan de reise tilbake fra Sauda klokken 15.30 og likevel ha en mulighet klokken 17.10.

Helt til slutt:

Det er «sleipt» når kommunikasjonssjefen i Kolumbus, Grethe Skundberg, hevder at ruteendringene skjer fordi båten til Jørpeland er lagt ned og at de da har en båt mindre i systemet. Pølsevev! Dette vitner om manglende kunnskaper og forståelse for hvordan båtrutene kan og bør legges for å kunne tilfredsstille behovet i fylket vårt.

Hun bør blant annet merke seg at båten fra Sauda klokken 14.05 anløper Nesheim, Nord-Hidle og Helgøy 15 minutter etter en annen hurtigbåt. Begge disse båtene korresponderer på Judaberg med fem minutters mellomrom, og alle passasjerene som skal videre til Stavanger, følger saudabåten.

Kjære Grethe Skundberg! Det er fem gårdsbruk på øya Nord-Hidle. Høyeste punkt på øya er 114 meter. Dette punktet trenger innbyggerne ikke gå opp til for å speide etter rutebåter, for pendelferjene og hurtigbåtene står nesten i kø for å anløpe øya.

Jeg fastslår at enten har Grethe Skundberg gått på en bortebom eller så har innbyggerne på øya en utrolig utfartstrang. Jeg kjenner heller ikke til spesielt mange reisende fra indre Ryfylke som ønsker å besøke Nord-Hidle. Dette er i grunnen synd, for her bor «Sexdronninga i Ryfylke». Hun har gitt seg selv dette navnet fordi hun driver et lite serveringssted. Etter mat og mette, guider hun gjestene til en steintavle med runeskrift. Ifølge de som kan runeskrift, står det om sex på tavla. Vil du vite mer, må du besøke sexdronninga. Jeg tror det er best du bestiller, for hun er sikkert på reis med en eller annen hurtigbåt.