Desse sprekingane fekk premie for sin Rondehaugen-innsats i 2019. Frå venstre: Odd Vågane, Renate Løland, Sune Espeland, Valentina Guindani, Victoria Guindani og Silje Ekkjestøl Lien. Jarle Lien, som hadde flest turar i fjor var ikkje til stades under premieutdelinga.
Desse sprekingane fekk premie for sin Rondehaugen-innsats i 2019. Frå venstre: Odd Vågane, Renate Løland, Sune Espeland, Valentina Guindani, Victoria Guindani og Silje Ekkjestøl Lien. Jarle Lien, som hadde flest turar i fjor var ikkje til stades under premieutdelinga. FOTO: Ingvil Bakka.

Nær 8 000 innskrivingar i 2019