Helse

Det er for seint å svare på sms frå kommunen om vaksinering, men torsdag 5. august kan alle møte opp for å ta drop-in-vaksine. Arkivfoto: Andreas Isaksen.

Får fleire vaksiner enn forventa

Abonnement
Arkivbilde: Illustrasjon
To nye koronasmitta i Sauda

Sannsynlegvis deltavarianten

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

– Tvungen covid-19-testing må heimlast i smittevernlova

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Krev likevel helseattest for eldre bilførarar – inntil vidare

Abonnement
Peter Dirksen, Sander Stielstra og Oskar Bentsen hadde all mulig grunn til å være fornøyde da den lange sykkelturen var over. 

Saudabuer var med og syklet inn 12 millioner

Blodprøvetaking bør som hovedregel skje hos fastlegen, meiner Statsforvaltaren i Rogaland.

– Bør ordna blodprøvar, injeksjonar og sårstell der fastlegen er

Abonnement
Etter veke 30 kan saudabuar som ikke har fått vaksineinnkalling får dose 1 på Karmøy.

Saudabuar kan bli vaksinert på Karmøy

Ordførar Asbjørn Birkeland reagerer på at verken Statsforvaltaren i Rogaland, Helsedirektoratet eller Sivilombodet vil gi kommunen klare svar i skeivfordelingssaka.
Ordføraren har sendt vaksineklage til Sivilombodet:

Vil ha klare svar om skeivfordelinga

Abonnement
Ifølge prognosane frå Folkehelseinstituttet, får Sauda 1842 vaksinedosar i løpet av dei neste vekene.

Travel vaksinesommar i Sauda

Abonnement
190 saudabuar vil få sin første vaksinedose neste veke.

«Bare» 192 dosar neste veke

Abonnement
Alle hyttene i Dagsturhyttprosjektet har felles design og er på 15 kvadratmeter innvendig, med ei enkel utforming med éi dør og vindauger. Bildet er frå hytta på Hyllestad.

Utsette dagsturhytte-vedtak

Abonnement
Rune Kloster Tvedt måtte opp og forsvara seg då han blei sterkt kritisert for sin versjon av situasjonen ved Sauda legesenter.
Legesituasjonen - tema i kommunestyret:

Politikarane etterlyser den heile, brutale sanninga

Abonnement
Kommuneoverlege i Sauda, Knut A. Omdal, vil ikkje rå saudabuar frå å reise til Suldal. Per i dag har tolv personar i Suldal fått påvist koronasmitte, medan 258 nærkontaktar er sett i karantene.
Kommuneoverlegen om Suldal-utbrotet:

– Kan skje kor som helst

Abonnement
Mari Sævereide Aartun og Harald Eikrem forstår ikkje at digitalt oppegåande folk som går og ventar på vaksineinnkalling ikkje klarer å svara på om dei tar imot vaksinetilbodet eller ikkje.
Kommunen stiller strengare krav:

Ingen svar – ingen vaksine

Abonnement
Kun éin av seks tilsette fastlegar ved Sauda legesenter er per i dag i arbeid, og kommunen opplever store utfordringar med å skaffe vikarlegar.
Legemangel ved Sauda legesenter:

– Legevaktordninga må vurderast på nytt

Abonnement
FHI opplyser at alle over 18 år skal ha fått tilbod om første dose med koronavaksine innan midten av juli. Det betyr at Sauda må førstedose-vaksinera rundt 2 700 personar i løpet av sju veker i juni og juli. Nå førebur helsevesenet seg på ei storstilt opptrapping av vaksineringsarbeidet.
Lei av å venta på vaksine?

Massiv opptrapping av vaksineringa i juni

Abonnement
Kun éin av tre 18-åringar i Sauda gjekk ut frå tannhelsesjekk utan å ha fått påvist karies.

Tannverk for saudaungdomen

Abonnement
Russefeiringa blir annleis i år, enn då dette biletet blei tatt i 2019. Årets saudaruss får tommelen opp frå kommuneoverlegen, han åtvarar dei mot kontakt med russ frå Nord-Jæren, grunna svært høge smittetal.

– Styr unna russ frå sørfylket

Blant dei 36 som deltok i ”Alternative Vårkaaten” i fjor var Helmine Seim, Jonathan Seim og Malene Steen.

Vårkåte i heile mai

Abonnement
Olivia Obtinario opplyser at det er tatt 241 koronatestar i Sauda sidan 12. april.

Mange har koronatesta seg

Abonnement