Helse

Studien konkluderer med at koronavaksinane er «fantastisk effektive» mot alvorleg sjukdom og sjukehusinnleggingar.

Norsk studie: Vaksine stoppar ikkje langcovid

Abonnement
Konstituert kommunedirektør Eirik Daniel Fatnes ber politikarane om mandat til å vurdere legevaktordninga i Sauda, som per i dag blir oppgitt å vere ei belastning for legane i Sauda, og som igjen går ut over rekrutteringa av legar.

Ønsker ny debatt om legevaktordninga i Sauda

Abonnement
Eli Kari Gjengedal går gjerne nokre rundar i manesjen for å snakke om det alle kvinner skal gjennom, nemleg overgangsalderen.

Overgangsalderen er blitt HOT

Abonnement
Torsdag står kvinnehelse på programmet under Zonta sitt opne møte. Frå venstre: Torunn Djuvik, Hulda Asgeirsdottir Birkeland, Ingeleiv Rafdal Falkeid og Margoth Sundsbø.
Zonta med nytt ope møte om kvinnehelse:

Ingeleiv (61) byr på overgangsalder-refleksjonar

Abonnement
Else Dahl-Olsen fortel om sine vonde og gode livserfaringar. I dag er ho friskmeldt etter kreften som ramma henne i august i fjor. – På armbandet mitt står det ikkje «Fuck cancer. På mitt står det «Pust», seier ho.

Else (54) er open om sin kamp mot kreften

Abonnement
Frå og med neste veke kan ein få sett influensavaksinen på apoteket i Sauda.

Måndag starta vaksineringa ved apoteket

Abonnement
Personar frå 65 år og oppover står først i køen når Sauda kommune no rullar i gang 4. dose-vaksineringa i Saudahallen. Her frå ein tidlegare  vaksineringsrunde.

Desse får 4. dose først i Sauda

Abonnement
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) opplyser at utvalet mellom anna skal gå gjennom organiseringa og finansieringa av tannhelsetenesta. Utvalet skal etter planen leggje fram sine tilrådingar innan utgangen av juni 2024.

Ekspertutval skal gjennomgå tannhelsetenesta

Abonnement
Talet på heilt arbeidsledige rogalendingar gjekk litt opp i juli. – Det er imidlertid viktig å understreka at arbeidsløysa er på eit svært lågt nivå, seier direktør i Rogaland, Merethe P. Hafthorsen.

Arbeidsløysa i Sauda litt ned i juli.

Abonnement
Få saudabuar har fått Covid-19 i sommar, ifølge Sauda legesenter. Men kor mange er ukjent.

Slutt på at koronasmitten blir registrert

Abonnement
Sykkelklubbens Paul Løyning og kommunens Stine Skrunes hadde aldri testa pumptrack-banen før Ryfylke bad om det til fotograferinga. Begge innrømma at det var faktisk ganske kjekt.

Meir sykkel-moro – for alle

Abonnement
Heidi Merete Aartun har flytta verksemda si frå sentrale Rådhusgata til ein «bakgard» i Åbøbyen. Kundane, blant dei stadig fleire menn, finn likevel vegen til velværeklinikken hennar i Torsveien.

Tættis, hud og healing i Torsveien

Abonnement
Trolltunga er eit av turmåla som får støtte i ordninga.

16 norske turmål får til saman 8,9 millionar kroner i støtte

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

199 koronasmitta i Sauda dei seks første dagane i mars

Abonnement
1142 saudabuar er registrert med koronasmitte etter at pandemien braut ut.

100 nye smitta i Sauda siste to døgn

Abonnement
Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet trur vi no er inne i sjukefråværstoppen.

FHI trur toppen i sjukefråværet er no og dei neste

Abonnement
Skulane og barnehagane er hardt ramma av koronabølgen som har treft Sauda i februar. Førebels er ingen avdelingar eller klassar permittert, men kommunalsjefen utelukker ikkje at dette vil skje, dersom fråveret aukar ytterlegare.

Aukande smitte i Sauda: Skulane og barnehagane er hardt ramma

Abonnement
Sauda vidaregåande skule.

Sauda VGS har hatt 60 koronatilfelle denne veka

Abonnement
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferansen om koronasituasjonen tysdag.

Første steg på vegen mot ny gjenopning – dette er lettane som gjeld no

Abonnement
Sjølvtestar som blir tekne både i hals og nase, kan fange opp fleire omikrontilfelle, opplyser Folkehelseinstituttet.

FHI: Vaksne bør ta sjølvtest i både hals og nase

Abonnement