Helse

Illustrasjonsfoto.

Feilbudsjettering set krokfot på Helse og velferd-sparing

Abonnement
Berit Årthun helsar meir enn gjerne på vesle Isah (fire månader) og mammaen hans, Guro Sandal Notshe.
Barn + eldre = livsglede:

– Ein vinn-vinn-situasjon for unge og eldre

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Helse Fonna går frå gul til grøn beredskap

Kommunalsjef helse og omsorg, Aina Olene Tveit.
Kommunalsjef Aina Olene Tveit:

– Vi må truleg akseptere endringar i legevakttilbodet

Abonnement
Tidlegare kommuneoverlege Knut Arve Omdal meiner det må skje omfattande endringar i arbeidsforholda for fastlegar i Sauda.
Tidlegare kommuneoverlege Knut A. Omdal:

– La fastlegane sleppe å skrive sjukmeldingar

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Rekordmange fekk flåttsjukdom i fjor

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

SSB: Mangelen på sjukepleiarar blir berre større framover

Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

Hevar beredskapsnivået: –  Mykje meir utfordrande enn under pandemien

Abonnement
Knut Arve Omdal er ute med si andre bok, «Blomsterhavet».

– Sorga er kjærleik som lever vidare

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Ein av fire vaksne i verda røyker tobakk

Abonnement
Jeanett Pedersen, funksjonsleiar gastromedisin ved Haugesund sjukehus.

55-åringane i Sauda får tilbod om tarmsjekk

235.000 nordmenn står utan fastlege. Aller verst er det i distrikta der ein heller ikkje har same tilgang på private alternativ om ein manglar fastlege.

Fastlegekrisa: Distrikta er ekstra ille ute

Ha smittevern i bakhovudet, oppmodar kommuneoverlege Barbro Saltnes.

Mange smittsame virus i Sauda for tida

Abonnement
Mellom fem og ti prosent av befolkninga lid av vinterdepresjon.

Ein av ti nordmenn lid av vinterdepresjon

Abonnement
Studien konkluderer med at koronavaksinane er «fantastisk effektive» mot alvorleg sjukdom og sjukehusinnleggingar.

Norsk studie: Vaksine stoppar ikkje langcovid

Abonnement
Konstituert kommunedirektør Eirik Daniel Fatnes ber politikarane om mandat til å vurdere legevaktordninga i Sauda, som per i dag blir oppgitt å vere ei belastning for legane i Sauda, og som igjen går ut over rekrutteringa av legar.

Ønsker ny debatt om legevaktordninga i Sauda

Abonnement
Eli Kari Gjengedal går gjerne nokre rundar i manesjen for å snakke om det alle kvinner skal gjennom, nemleg overgangsalderen.

Overgangsalderen er blitt HOT

Abonnement
Torsdag står kvinnehelse på programmet under Zonta sitt opne møte. Frå venstre: Torunn Djuvik, Hulda Asgeirsdottir Birkeland, Ingeleiv Rafdal Falkeid og Margoth Sundsbø.
Zonta med nytt ope møte om kvinnehelse:

Ingeleiv (61) byr på overgangsalder-refleksjonar

Abonnement
Else Dahl-Olsen fortel om sine vonde og gode livserfaringar. I dag er ho friskmeldt etter kreften som ramma henne i august i fjor. – På armbandet mitt står det ikkje «Fuck cancer. På mitt står det «Pust», seier ho.

Else (54) er open om sin kamp mot kreften

Abonnement
Frå og med neste veke kan ein få sett influensavaksinen på apoteket i Sauda.

Måndag starta vaksineringa ved apoteket

Abonnement