Helse

Frå og med i ettermiddag, i dag, fredag, tar Sauda Legesenter imot pasientar med luftvegssjukdommar her, inne i ein konteinar på utsida av sjukehusbygget.

Riggar konteinar for luftvegssjuke saudabuar

Abonnement
Dokter Eirik Lunde Løfsgaard presiserer at Sauda Legesenter sjølvsagt vil prioritera kronisk sjuke, sjølv om koronaviruset tar ein del fokus for tida.

Bekymra for kronisk sjuke

Sauda Motorbåtforening og leiar Thormod Gilje (til venstre), ser grunna fare for koronasmitte ikkje annan utveg enn å avlysa årets båtpåske.

Også båtpåsken er avlyst

Abonnement
Sauda kommune held fast ved eigne karantenereglar i påvente av nye råd eller krav frå sentralt hald.

Kommunen står fast på eigne karantenereglar

Abonnement
Gode idear og engasjement frå ein tidlegare tannlege og sy-venene hennar, og industrisengetøy frå Kløver, er blitt til vaskbart verneutstyr for tannlege Thomas Sørensen.

Tannlegar med lokalprodusert smittevernutstyr

Abonnement
NETT Ole Oftedal reisefast i Sauda korona

Reisefast i Sauda

Abonnement
Koronapandemien gjer at Sauda kommune forebur seg på at behovet for hjelp frå helsetensta vil veksa.

Pressa helsevesen førebur seg

Abonnement
Stavangermannen Terje Bøifot er ein av mange som nå ikkje har lov til å bruke hytta si i Sauda. – Eg våga ikkje reise inn til hytta i Sauda og har halde meg heime ei stund, opplyser han til Ryfylke. Biletet er tatt i februar.

Nå kan du bli straffa for å vere på hytta utanfor heimkommunen

Abonnement
Sauda har nå, i likskap med fleire nabokommunar, innført nye, strenge krav om karantene. Nå må ein i 14 dagars karantene viss ein har vore utanfor Rogaland eller i fleire namngitte, smitteramma rogalandskommunar. Dei nye krava har visse unntak.

Sauda kommune innfører strenge, lokale karantenereglar

Alle skular og barnehagar i landet held stengt frå i dag klokka 18 og fram til 26. mars. Regjeringa utelukkar ikkje at stenginga blir forlenga.

Alle skular og barnehagar i Sauda stengt frå i morgon

Regjeringa kunngjorde klokka 14 at alle skular og barnehagar i landet blir stengt frå i dag klokka 18. Ifølge ordførar Asbjørn Birkeland har Sauda nå fått sitt tredje koronatilfelle.
Abonnement
Nye retningslinjer frå Sauda kommune gjer at også kyrkjelege arrangement blir påverka. Frykt for spreiing av coronasmitte gjer at det ikkje blir gudstenester dei neste vekene, medan bare dei aller næraste får delta i gravferder.

Gravferder kun for dei næraste

Også dette året gjer Saudarussen ein innsats for kreftsaka når dei i morgon deltar i årets Krafttak mot kreft-aksjon. Den lokale aksjonskomiteen består av frå venstre Jone Odden, Kristin Austarå, Amber Vermeulen og Lina Baustad Hoås.

Ingen innsamlingsaksjon likevel

To personar har testa positivt på viruset Covid-19 i Sauda. Den eine er elev ved Sauda ungdomsskule. Fleire titals personar i Sauda er nå i heimekarantene, inkludert 21 elevar og fem lærarar ved Sauda ungdomsskule. Måndag føremiddag var det ikkje konkret mistanke om fleire smitta.

Corona i Sauda:

Ikkje mistanke om meir enn to smitta

Abonnement
Sauda ungdomsskule blir halden stengt måndag 9. mars etter at ein av elevane ved skulen har teasta positivt for Corona-virus.

To personar testa positivt for Corona i Sauda – ungdomsskulen stengt 9. mars

Jared Fox og Ingrid Halsnes var godt fornøgde med forholda onsdag kveld.

Full drift i skisenteret

Abonnement
Stine Skrunes er prosjektleiar for sykkelsatsinga i Sauda kommune. Nå ber ho saudabuen om å komma med behov og ønsker om framtidige sykkeltiltak.

Ønsker sykkel-innspel

Abonnement
Under doktorpromosjonen 24. januar fekk Lillan Mo Andreassen overrekt diplomet som viser at ho har fullført doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Ved doktorpromosjonen ber alle dei nye doktorane kapper, det same gjer rektor og dekanane. På bildet har Mo Andreassen nettopp handhelsa på og tatt imot vitnemålet/diplomet frå rektor Dag Rune Olsen (i raud kappe, med kjede) og helsar deretter på unversitetsdirektør Kjell Bernstrøm (blå kappe).

Skapte endring med doktorgrad

Trommis Svein Gulbrandsen og Ragnhild Ness tar gjerne ein svingom. Bak ser me Terje Sørland, Astrid Espeland og Helge Roti.

Inviterer seniorar til dans

Dokter - og saudabu - Øystein Birkeland (innfelt) er  frå hausten av tilsett som ny fastlege ved Sauda legesenter. Han erstattar ein lege som sluttar i desse dagar. Utover våren vil både ein vikarlege og to turnuslegar komma til Sauda. I tillegg blir det endringar i nokre pasientlister.

Fleire nye legar på veg til Sauda

Abonnement
Desse sprekingane fekk premie for sin Rondehaugen-innsats i 2019. Frå venstre: Odd Vågane, Renate Løland, Sune Espeland, Valentina Guindani, Victoria Guindani og Silje Ekkjestøl Lien. Jarle Lien, som hadde flest turar i fjor var ikkje til stades under premieutdelinga.

Nær 8 000 innskrivingar i 2019

Abonnement