Helse

Sauda kommune styrkar koronatest-apparatet dei neste dagane. 

Sauda kommune oppretter drop-in teststasjon

– Bare to tilsette borte fra arbeid, men fråvere i samtlege klassar ved skulen, oppsummerte rektor Ellen Tveit Tangeraas ved Fløgstad skule måndag.

Smittesituasjonen ved skulane i Sauda: – Fråvere i alle klassar

Abonnement
Ti covid-19-smitta på få dagar gjer at kommune går ut med nye smittevernråd.

Koronautbrota i Sauda: Innfører karanteneplikt

Helse Fonna, Haugesund sjukehus.

Helse Fonna innfører besøkskontroll og krav om munnbind

Abonnement
Ni saudabuar har dei siste dagane testa positivt for korona. I helga har mange blitt testa, og det er venta svar på desse måndag. Bildet er tatt under ein massevaksineringsdag på Saudahallen i vår.
Koronasmitte i Sauda:

Seks nye smitta i helga

Abonnement
Det har vore færre bakterieinfeksjonar på grunn av koronapandemien, og Apotekforeninga meiner dette er ein tydeleg medverkande årsak til at det har vore ein nedgang i bruken av antibiotika.

Færre har brukt antibiotika i år

Abonnement
Arbeidstilsynet krev betre opplæring for tilsette i heimetenestene i Sauda kommune.

Etterlyser opplæring i å handtere vald

Abonnement
Haugesund sjukehus har for tida fire pasientar innlagt med covid-19. Sjukehusleiinga ber publikum unngå å besøka pasientar som ikkje er alvorleg sjuke, eller som bare er innlagt kort tid.

Ber publikum droppa unødvendige besøk på sjukehuset

Abonnement
Det er lett å tenka at "koronaen er over", sidan dei strenge smittevernkrava ikkje lenger gjeld. Men koronasmitten held fram med å spreia seg i samfunnet, både blant dei uvaksinerte og dei vaksinerte.

– Pandemien er ikkje over

Abonnement
Olivia Obtinario erkjenner å ha problem med å gå heim frå uferdige arbeidsoppgåver. Dei siste åra har det vore nærmast umuleg å gjennomføre.

– Det har ofte kokt inni meg, men det koker aldri over

Abonnement
Kommuneoverlege Knut A. Omdal fortel til Ryfylke at tida som smittevernlege og Saudas tydeligaste stemme i pandemien, til tider har vore einsam. I dag føler han seg imidlertid betre enn på lenge.

– Ein bør no ha lært at livet er skjørt

Abonnement
Mads Grimsæth blei mobba og såg svart på livet. Men så valde han å følga draumen sin.

Markerer Verdensdagen for psykisk helse

Abonnement
Politikontakt Øyvind Dybing (til venstre) og fungerande lensmann i Sauda, Thomas Wahl, fortel at Politiet har eit klart fokus på førebyggande arbeid når det gjeld ungdom og rus. Dei seier at det generelt står bra til i Sauda, men at det den siste tida har kome meldingar om rusproblem hos unge.

Politiet etter meldingar om rus blant ungdom i Sauda: – Vi gjer mykje i det stille

Abonnement
Hjartekompresjonsmaskinen er spesielt viktig i bruk når ambulansen må frakta ein hjartepasient til sjukehus. Frå venstre: Maiken Frette Birkeland, Knut Morten Ask, Ola Breivik og Hege Hølland.

Nå har saudaambulansen endeleg kompresjonsmaskin – sjå video

Abonnement
Rektor ved Sauda ungdomsskule, Lars Terje Sandvik, opplyser at skulen har store utfordringar med sjukdom og fråvere om dagen. Kommuneoverlegen seier skulen har vore uheldige. Foto: Arkiv.
Nesten halvparten av staben heime frå jobb:

– Utfordrande å drive skule akkurat no

Abonnement
Nurse in a protective suit takes a nasal swab sample from a young female patient. COVID-19 concept.

– Ikkje massetesting av unge i Sauda

Abonnement
17-åringane Lilly Birkeland, Tuva Lien og Åshild H. Hindenes er klare for å få sin etterlengta koronavaksine.
Sauda «druknar» i dosar:

Nær 1000 vaksinedosar på veg til Sauda

Abonnement
Psykolog Janette Røseth brukar både fag og eigne erfaringar når ho tar for seg temaet livssorg på Folkets Hus tysdag.
Klar for livssorg-foredrag i Sauda:

– Ingen slepp unna livet

Abonnement
Operativ leiar i hjelpekorpset, Simen Hansen Lunde og hjelpekorpsmedlem Kristine Espeland Rafdal stiller opp på dugnad for å kursa saudabuen i livreddande førstehjelp. – Er interessa for kursa stor, stiller me gjerne kvar veke ut året, seier dei.

Byr på gratis førstehjelpskurs

Abonnement
A-notis-bilde_vaksine

Inviterer til ny vaksine-drop-in

Abonnement