Helse

Det handlar om å starte året med ei skikkeleg utfordring, fortel arrangør Rosmarjin Klaver (i midten), her under fjorårets nyttårsbad.

Hoppar i sjøen på søndag

Abonnement
I dag, torsdag klokka 10.22, fekk Solveig Sørland, som har langtidsplass ved Sauda distriktsmedisinske senter, æra av å få den aller første koronavaksinen i Sauda. Til saman blei 18 eldre saudabuar vaksinert i dag. Avdelingssjukepleiar Kjetil Rolfsen sette det historiske sprøytestikket.

Historisk vaksinestikk:

Solveig (96) fekk den aller første koronavaksinen i Sauda

Abonnement
Kommuneoverlege og smittevernlege Knut Omdal  ber folk om å fortsatt halda høgt fokus på smittevern, sjølv om det kan vera vanskeleg å motivera seg når Sauda ikkje har hatt eit positivt tilfelle på fleire veker. Onsdag kjem dei første koronavaksinedosane til Sauda og det første vaksinestikket blir sett torsdag. – Det vitnar om at det er lys i enden av tunnelen, meiner Omdal.

Nye nedstengingar, men vaksineringa startar torsdag:

– Det er lys i enden av tunnelen

Abonnement
Hudbehandling kan vere både medisinsk eller bare for velvere. Her får frisør Ida Wahl Jensen behandling, og medgir at hadde den beroliggande behandlinga vart lenger, hadde ho mest sannsynleg sovna på benken.

Ofra leiarstillinga for eigen hudklinikk

Abonnement
I løpet av den første veka i 2021 vil det komma 15 iskalde dosar med Pfizer sin koronavaksine til Sauda. Dei første saudabuane som blir vaksinert er pasientar ved Sauda DMS, der Aslaug Flgstad og Mette Flydal og dei andre sjukepleiarane er klare. Deretter vil resten av innbyggarane bli prioritert etter alder og underliggande sjukdommar.

Første saudabu blir vaksinert i neste veke

Abonnement
Olaug Saua er utdanna ved Naprapathøyskolen i Stockholm. Ein stokk er eit godt hjelpemiddel for å strekka ut armar og rygg.

Naprapatar får autorisasjon:

– Endeleg ei ekte anerkjenning av yrket mitt

Roger Birkeland (32) skal leia heimetenesta, med rundt 150 brukarar og 45 tilsette.

Roger blir sjef for heimetenesta

Abonnement
Kommunestyret vedtok onsdag budsjett og økonomiplan, utan dei store endringane frå da formannskapet gjorde sitt vedtak.

Opprettheldt kuttet i helsesektoren

Abonnement
Kommuneoverlegen har laga full oversikt over kva rekkefølge befolkninga i Sauda skal vaksinerast mot Covid 19. Om få dagar kan den første vaksinen bli godkjent for bruk i Norge. Sjå vaksineplanen til Sauda i dagens Ryfylke.

Vaksineplanen klar for Sauda:

Desse står først i vaksinekøen i Sauda

Abonnement
Vi ryfylkingar er stort sett tilfredse med livet, og er meir aktive enn gjennomsnittet i Rogaland. Her er stemninga god under dei populære Saudadagane.

Ryfylkingar er mest fornøgde med livet

Abonnement
Tilsette i helsevesenet fortel om travle arbeidskvardagar der dei alt i dag må gjera uverdige val grunna tidspress. Det hender dei må be pasientar tissa i bleia. Nå blir det lagt opp til at helsevesenet må kutta godt over ti millionar neste år. – Kva skal vekk? Kven skal me ikkje hjelpa? spør Heidi Espevik, Liv Rike Birkeland og Bente Handeland.

Kommunebudsjett-forslaget:

– Blir tvinga til å ta uverdige val

Abonnement
Slik var det før… Sauda kommune og kommuneoverlege Knut Omdal ber folk om å halda seg heime med nær familie i jula, og ha minst muleg sosial kontakt utanfor familien.

Tilrår få nærkontaktar – også i juleferien

Abonnement
I september blei brannfolka i Sauda kursa i akutthjelp av Norsk Luftambulanse. Frå venstre: Odd Egil Tveit, Lene Olsen Håheimsnes, Dan Johan Granberg, Inge Seim og Mari Aartun.

Spår fleire utrykkinger i jula::

Brannmannskapa i Sauda kursa i akutthjelp

Abonnement

Skal ha brote karantenen fleire gonger:

Kan få 20 000 i bot

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Nytt smittetilfelle i Sauda

I dag, måndag, blei alle elevar og tilsette ved Sauda vidaregåande skule si avdeling på Lofthus testa for korona. Dette for å utelukka at det er skjult, symptomfri smitte i skulemiljøet. Bildet er eit gammalt illustrasjonsfoto.

Korona-testa alle på Lofthus-skulen

Abonnement
Testing korona

95 testa sidan søndag

Høllandstunets venner, her ved Ester Pettersen (til venstre) og Tove Gro Aabø, sørger for at Åsta Søgard og dei andre bebuarane kan bruka iPadar i kommunikasjon med familie og venner. Hjelpepleiar John Werner Håheim bidrar gjerne med assistanse.

Nå kan bebuarane ”facetima”

Abonnement
Får kommunestyret det slik dei vil, blir kapasiteten på Åbøtunet auka, og det vil tilretteleggast for demente pasientar.

Slik kan «nye» Åbøtunet bli

Abonnement
Røde Kors-medlemmene Morten Maldal (til venstre) og Ola Breivik går i bresjen for å skaffa minst èin kompresjonsmaskin til Sauda, fortrinnsvis til ambulansestasjonen. Bak står ambulansearbeidarane Simen Hansen Lunde, Kristian Vermundsen og Oskar Bentsen.

Ambulansestasjonen i Sauda manglar livsviktig utstyr

Abonnement