Helse

Talet på heilt arbeidsledige rogalendingar gjekk litt opp i juli. – Det er imidlertid viktig å understreka at arbeidsløysa er på eit svært lågt nivå, seier direktør i Rogaland, Merethe P. Hafthorsen.

Arbeidsløysa i Sauda litt ned i juli.

Abonnement
Få saudabuar har fått Covid-19 i sommar, ifølge Sauda legesenter. Men kor mange er ukjent.

Slutt på at koronasmitten blir registrert

Abonnement
Sykkelklubbens Paul Løyning og kommunens Stine Skrunes hadde aldri testa pumptrack-banen før Ryfylke bad om det til fotograferinga. Begge innrømma at det var faktisk ganske kjekt.

Meir sykkel-moro – for alle

Abonnement
Heidi Merete Aartun har flytta verksemda si frå sentrale Rådhusgata til ein «bakgard» i Åbøbyen. Kundane, blant dei stadig fleire menn, finn likevel vegen til velværeklinikken hennar i Torsveien.

Tættis, hud og healing i Torsveien

Abonnement
Trolltunga er eit av turmåla som får støtte i ordninga.

16 norske turmål får til saman 8,9 millionar kroner i støtte

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

199 koronasmitta i Sauda dei seks første dagane i mars

Abonnement
1142 saudabuar er registrert med koronasmitte etter at pandemien braut ut.

100 nye smitta i Sauda siste to døgn

Abonnement
Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet trur vi no er inne i sjukefråværstoppen.

FHI trur toppen i sjukefråværet er no og dei neste

Abonnement
Skulane og barnehagane er hardt ramma av koronabølgen som har treft Sauda i februar. Førebels er ingen avdelingar eller klassar permittert, men kommunalsjefen utelukker ikkje at dette vil skje, dersom fråveret aukar ytterlegare.

Aukande smitte i Sauda: Skulane og barnehagane er hardt ramma

Abonnement
Sauda vidaregåande skule.

Sauda VGS har hatt 60 koronatilfelle denne veka

Abonnement
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferansen om koronasituasjonen tysdag.

Første steg på vegen mot ny gjenopning – dette er lettane som gjeld no

Abonnement
Sjølvtestar som blir tekne både i hals og nase, kan fange opp fleire omikrontilfelle, opplyser Folkehelseinstituttet.

FHI: Vaksne bør ta sjølvtest i både hals og nase

Abonnement
Smitten i Sauda er framleis låg, på trass av kraftig stigande smitte i resten av fylket. Vaksineringa i Sauda er no inne i sin førebels siste fase. Fungerande kommuneoverlege Barbro Saltnes stadfestar at Sauda vil følge dei nasjonale lettingane som er venta dei neste vekene.

Kraftig smitteauke i heile fylket: Sauda er det einaste unntaket

Abonnement
Adm_utval_Sauda DMS
Koronarelatert overtid eller ikkje-koronarelatert overtid:

Ikkje einige om overtidskompensasjon

Abonnement
Young Girl Unwell Lying On Sofa

Noroviruset herjar landet, men i liten grad Sauda

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Kun to nye koronatilfelle

Abonnement
Helsesjukepleiar Tone R. Birkeland (til venstre) og psykolog Karoline Kjellstad Lian tilbyr kurs for førstegongsforeldre. Å bli mor eller far for første gong er ein jobb som ingen klarar perfekt, og det er det heller ingen som forventar, meiner dei to.
Tilbyr kurs for førstegongsforeldre:

– Målet er å forstå både seg sjølv og barnet betre

Abonnement
about to take a nasopharyngeal sample to a patient

21 nye smittetilfelle i Sauda

Abonnement
about to take a nasopharyngeal sample to a patient

8.385 nye koronasmitta registrerte siste døgn – ny rekord

Abonnement
about to take a nasopharyngeal sample to a patient

Smitten ned i Sauda

Abonnement