Dokter - og saudabu - Øystein Birkeland (innfelt) er  frå hausten av tilsett som ny fastlege ved Sauda legesenter. Han erstattar ein lege som sluttar i desse dagar. Utover våren vil både ein vikarlege og to turnuslegar komma til Sauda. I tillegg blir det endringar i nokre pasientlister.
Dokter - og saudabu - Øystein Birkeland (innfelt) er  frå hausten av tilsett som ny fastlege ved Sauda legesenter. Han erstattar ein lege som sluttar i desse dagar. Utover våren vil både ein vikarlege og to turnuslegar komma til Sauda. I tillegg blir det endringar i nokre pasientlister. FOTO: Ingvil Bakka og privat.

Fleire nye legar på veg til Sauda