Alle barnehagane tar imot barn av foreldre med helse- og samfunnskritiske arbeidsoppgåver. Også skulane tar imot slike barn med plassbehov.
Alle barnehagane tar imot barn av foreldre med helse- og samfunnskritiske arbeidsoppgåver. Også skulane tar imot slike barn med plassbehov. FOTO: Ingvil Bakka.

Skule- og barnehageopplegget er klart