Fløgstad skule jaktar Brynjar Sauda sin etterfølgar som rektor. Tre personar er interesser i å overta.
Fløgstad skule jaktar Brynjar Sauda sin etterfølgar som rektor. Tre personar er interesser i å overta. FOTO: Linda Merethe Lie/Arkiv.

Tre søkarar til rektorjobben på Fløgstad