Frå og med i ettermiddag, i dag, fredag, tar Sauda Legesenter imot pasientar med luftvegssjukdommar her, inne i ein konteinar på utsida av sjukehusbygget.
Frå og med i ettermiddag, i dag, fredag, tar Sauda Legesenter imot pasientar med luftvegssjukdommar her, inne i ein konteinar på utsida av sjukehusbygget. FOTO: Ingvil Bakka.

Riggar konteinar for luftvegssjuke saudabuar