Bedrifter i Sauda har begynt å få kontantstøtte for mars månad på grunn av koronakrisa. Kløver Hotel er den lokale bedriften som har fått desidert mest.
Bedrifter i Sauda har begynt å få kontantstøtte for mars månad på grunn av koronakrisa. Kløver Hotel er den lokale bedriften som har fått desidert mest. FOTO: Frank Waal.

Fekk 210 000 kroner i kontantstøtte for mars