Kamerater, arbeidere, studenter og saudabuer!

Kjære alle sammen.

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag. Og er det noe vi som nasjon og arbeidere står overfor nå så er det en stor felles nedkjemping av koranaviruset. En storstilt dugnad og samarbeid til det beste for barn, voksne og eldre.

Parolen for årets 1. mai-markering er «Trygghet for helse og arbeid».

Flere av våre dyktige arbeidere står nå i frontlinjen for å ta vare på våre kjære. En stor takk til alle dere som jobber i helsevesenet, dere er våre soldater i helseomsorgen.

Vi har fått en «oppsjaining» på hva som defineres som samfunnskritisk personell. Renholderne har nå fått denne statusen. De har en viktig rolle for å bekjempe og unngå videreføring av smitte. Takk til deg som i disse tider bidrag med såpe, kluter og vann i bøtte, og gjør det mulig for mange å gå på arbeid.

Dere som «bare sitter i kassa» på butikken har også fått mye hederlig omtale. Hverdagsheltene, som står på døgnet rundt for å fylle på med varer etter litt panikkhamstring når statsministeren trykket på den røde knappen. Takk til butikkansatte som har ett pleksiglass foran seg, og som går med tekst trykket på overdelen – hold avstand!

Yrkessjåfører har heldigvis hatt fri ferdsel over kommunegrensene for å kunne levere passasjerer, eller matvarer og annet utstyr både du og jeg trenger.

Antall permitterte som nå mottar dagpenger har økt betraktelig. Det gjøres en formidabel innsats av NAV-ansatte for å tilstrebe rask behandling av dagpengesøknader, slik at folk skal få penger på kontoen sin. Forskning viser at det å ha en forutsigbarhet i privatøkonomien kan redusere andre faktorer som stress, dårlig søvn, redusert livskvalitet.

Frisører, hudpleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl fikk over natten ikke lov til å utføre arbeidet sitt. Etter nasjonale smitteverns retningslinjer har også disse nå åpnet dørene igjen. Det er utrolig hvor mye ettervekst og grå hår som gror på bare 6 uker. Eller hvor viktig og nødvendig den ukentlige behandlingen hos en fysioterapeut er for den enkelt.

Innen reiseliv, restauranter og servicebransjen er det mange som går en usikker sommersesong i møte. Blir det Norgesferie på alle i år?

Yrkesgrupper som lærer og barnehagepersonell fikk arbeidshverdagen sitt snudd på hodet. De siste ukene har skole og barnehagepersonell stort sett vært preget av ufaglærte foreldre som etter beste evne prøve å lære poden sin noe. Mulig vi som foreldre eller besteforeldre også har lært noe nytt?

Heldigvis fikk elevene i Saudaskolen læringsbrett ved skolestart som har bidratt til en enklere skolehverdag for hjemmeundervisning. En stor tatt til alle dere som arbeider eller som ønsker å utdanne dere innen skole eller barnehagesektoren.

Så til det som gjør inntrykk på mange av oss. Nå er enkelte redde, ensomme og bekymret for å bli smittet eller smitte andre.

Er det noen det er lenge siden du har snakket med, oppfordrer jeg deg til å ringe vedkommende. Det kan bety svært mye for den som mottar telefon fra deg.

Det gjør vondt i mammahjerte å tenke på de barna som må har hatt det ekstra vanskelig i hjemmene sine disse ukene. Samtidig sees avisoppslag at enkelt elever blomstrer nå de får mulighet til å ha en digital læringsarena.

Men hvis det er en gang jeg skal oppfordre «nabokjerringa» til å vise seg i porten og sjekke om naboen har det greit – så er det nå. Så spør nabobarna om de har fine dager. Spør nabokvinnen om hun har den hjelp hun trenger. Viser du omsorg kan terskelen for å ta kontakt med deg senere være mindre. Om det skulle skje noen bak husets fire vegger som vi ikke ser.

Kjære saudabu! Nå har det vært flere bedrifter som har måtte permittere eller si opp sine ansatte. Da er det gull verd å være fagorganisert. En har mulighet til å ha med seg sin tillitsvalgt under forhandlingsmøter med arbeidsgiver. Det å ha noen å sparre med om sine rettigheter i arbeidsforholdet opp imot arbeidsgiver, oppleves som trygt.

En må heller ikke glemme at denne krisen har også vært beinhard og vanskelig for enkelt arbeidsgivere. En kan være takknemlig for at en bor i ett rikt land som gjør at en kan finne gode løsninger som kan redde bedrifter og arbeidstaker ut av denne viruskrisen. Forhåpentligvis vil det komme flere solidariske «krisepakker» fra staten.

Størst takknemlighet skal vi ha for at trepartssamarbeidet fungere godt i Norge. Her snakker arbeidsgivere, arbeidstaker og staten sammen når kriser inntreffer. Vi skal ikke langt ut i Europa før vi ser at dette samarbeidet ikke fungerer. Hver gang en konflikt oppstår, så blir det kamper og uroligheter i gatene. Takk til alle de som har stått sammen for gode fellesskapsløsninger, enten som folkevalgte eller arbeidstakerrepresentanter fra ett forbund.

Til slutt skal jeg være personlig. Dagens parole er muligens den fineste, «Trygghet for helse og arbeid». Helsen vår er den viktigste faktor i våre liv. Derfor mener jeg arbeidsmiljøloven er Norges viktigste helselov. Den handler nettopp om regulering av arbeidsdagen eller natta, slik at vi skal kunne leve trygge og friske liv i vårt arbeid.

Det er fortsatt mye en skal kjempe for i disse dager.

Fellesskap, trygghet og samhold er viktig begrep som kjennetegnes både under kriser og i ett anstendig arbeidslivet.