Det finnes alternativ til gass

Jeg har en liten kommentar til Wenche Øvrebø sin ytring angående artikkelen om skummel brann i gasskjøleskap.

I denne ytringen står det blant annet: «Uten strøm er det gass som er alternativet».

Vil bare informere om at det faktisk finnes et annet, meget utmerket alternativ, kjøleskap som drives av solstrøm.

For de av oss som har hytte i et område uten elektrisitet, er det etterhvert blitt helt vanlig med solstrøm fra et, eller for noen to eller tre, solcellepanel. Vi har gjennom flere år hatt kjøleskap som går på 12V, det vi si solstrøm. At vi valgte denne løsningen for kjøleskap var nettopp brannfaren ved gasskjøleskap.